深令-6500
SHINREI6500
...
載貨重量 6,500t
長さ 76m00
32m50
深さ 5m00
船級
データシート
データシートPDF