深洋
SHINYO
  • ...
  • ...
載貨重量 14,500t
長さ 110m00
32m00
深さ 6m80
船級 NK
データシート
データシートPDF