浦賀
URAGA
...
載貨重量 3,000t
長さ 60m00
22m00
深さ 3m60
船級
データシート
データシートPDF